Päivän sana

28.03.2017 | Aam. 8:11

- Koittaa aika - sanoo Herra Jumala -
jolloin minä lähetän maahan nälän.
En leivän nälkää,
en veden janoa,
vaan Herran sanan kuulemisen nälän.
 

Yhteystiedot

Ari Santaharju
ari.santaharju@evl.fi
0500836630

Gods Gas
Rongankatu 4

Satunnainen kuva

RIPARIN ULKOLÄKSYJÄ

 

 1. Kaste ja lähetyskäsky

Jeesus sanoi: "Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettakaa
heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun
asti." (Matt. 28:18-20)

 

2. Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
(4.Moos. 6:24-26)

 

 3. Pienoisevankeliumi

Jumala on rakastanut maailmaa
niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään,
joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän.
(Joh. 3:16)

 

4. Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään,
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja
maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä, syntyi
neitsyt Mariasta, kärsi Pontius
Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin,
kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena
päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan,
Isän, Kaikkivaltiaan,
oikealla puolella ja on sieltä
tuleva tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän
yhteisen seurakunnan, pyhäin
yhteyden, syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

 

5. Käskyt (2. Moos. 20)

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Sinulla ei saa olla
muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran,
Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta
lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi
omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi
puolisoa, työntekijöitä,
karjaa äläkä mitään,
mikä hänelle kuuluu.

 

6. Isä meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Anna meillä tänä
päivänä meidän jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille
meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme
niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta. Sillä
sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.